Investera med försiktighet

Last Updated on april 12, 2024 by Casino Spel

Många investeringsinstrument och investeringsalternativ utgår från Stockholms index som en benchmark för att avgöra hur bra eller dålig avkastning en investering erbjuder. Väldigt många fonder och professionella rådgivare har negativ avkastning i jämförelse med index. Sverige och västvärlden står inför många ekonomiska frågetecken som kräver riskminimering, eftertanke och tillförsikt.

Sverige har de senaste åren haft en högkonjunktur men förväntas att cykliskt avmattas inom en snar framtid. Räntan är fortsättningsvis extremt låg sedan den sänktes för att stimulera den svenska ekonomin efter finanskrisen 2008. Vanligtvis brukar en högkonjunktur samverka med höjda räntor för att kontrollera inflation och tillväxt för att sedan kunna sänka räntorna när ekonomin börjar bromsa. Under den nuvarande högkonjunkturen har Sverige haft minusränta vilket försvårar en eventuell mjuklandning och ställer väldigt många frågor i övrigt om Sveriges ekonomi.

Många av världens börser agerar efter ett liknande tekniskt mönster, eller följer den amerikanska börsen, hur man nu väljer att se på det. Sedan finanskrisens slutfas 2009 har den amerikanska aktiemarknaden gått närmast spikrakt uppåt. De enorma summor av QE (quantitative easing/kreditexpansion) som pumpades ut startade ett börsrally som varat i ett årtionde. Sedan 2018 har volatiliteten ökat dramatiskt när marknaden började indikera att en topp kanske var på väg att formas. Eller en konsolideringsfas i väntan på att priserna ska normaliseras av marknaden inför nästa rally uppåt påbörjas. Är börsrallyt baserat på reellt värde eller är det en bubbla framkommen av QE och låga räntor, vi får vänta och se, det blir en spännande tid framöver.

Många större börser har ett liknande mönster som den amerikanska, i vissa fall mer återhållsamma där börsen mer infinner sig inom en range snarare än en uppåtgående trend. Det går att följa och investera minsta rörelse för alla marknader online, det bör också förtydligas att risken är mycket stor med handel av finansiella instrument och försiktighet krävs. Det finns mycket som kräver hög säkerhet online som har med pengar att göra. Digital försiktighet är  att rekommendera generellt sett, exempelvis angående säkra betalningsmetoder för casino online.
Dow Jones

dow jones
dow jones

Frågeställningar

  • Är västvärlden rustat för att stå emot en ny lågkonjunktur?
  • Kommer QE att vara lika effektivt som stimulansmedel igen? Kan QE fortsättningsvis fungera eller skulle dess positiva effekter avta efter tidigare överanvändning?

Inflation

Inflationen ligger på normala nivåer och attraherar inte några alarmister. Man är ibland är man mer rädd för offentlighetens perception av inflation än den faktiska inflationen. Man vill gärna ge en så nyanserad bild som möjligt för att ge allmänheten en hoppfull ljus bild av världsläget så vi fortsätter att spendera och stimulera den svenska ekonomin, och inte drabbas av en kollektiv panik i en psykotisk bubbla.

Råvaror

Samtidigt som aktiemarknaderna möjligen karvar fram toppar och förbereder ett fall, börjar råvaror som guld och olja att röra sig uppåt och utmana negativa marknadsformationer som hållit dem i en nedåtgående trend. Guld är ofta en tillflyktsort för räddhågset kapital som letar efter en säker plats att skydda sitt värde när marknaderna börjar gunga. Är det detta scenario som är på väg att ske eller är det enbart en mindre korrigering i marknaden vi ser?

Svensk skuldsättning

Svenskar har en mycket hög skuldsättning, en konsekvens av minusränta. Det realistiska att anta är att räntan inte alltid kommer att ligga på minus. Vad kommer att ske med skuldsättningen om räntan höjs och det plötsligt blir dyrt att betala av lån, en panikartad kreditbubbla?

Skulderna för den offentliga sektorn har inte ökat nämnvärt, men för den privata sektorn (hushåll och företag) har skuldsättningen ökat väldigt mycket vilket innebär att svenska staten i sig är ganska bra rustat för en lågkonjunktur medan invånarna och företag skulle få det mer komplicerat.

Det spekuleras i att vi har djupare lågkonjunktur i horisonten. Bostadspriser och skulder har ökat betydligt snabbare än Sveriges BNP de senaste åren, vilket inte är långsiktigt gångbart för en real tillväxt. Exempelvis har bostadspriser ökat mycket mer än lönerna det senaste årtiondet vilket tyder på en ekonomisk obalans. Om en lågkonjunktur infinner sig samtidigt som ett samhälle har en stor skuldsättning är risken stor att negativa kedjereaktioner inträffar som försvårar återhämtning.

Privatekonomi påverkas mycket om räntan går upp och bostadspriser faller. Den kan innebära att alla samtidigt börjar sälja fastigheter och priserna snabbt sjunker. Samtidigt ligger det i människans natur att agera med försiktighet  om oro för framtiden infinner sig, sedermera konsumera betydligt mindre än tidigare. Det resulterar i en potentiellt djupare lågkonjunktur och en svagare återhämtning.

Svenska kronans fall

Det är lite alarmerande att Svensk mainstream media och politiker inte väljer att belysa svenska kronans djupa fall det senaste året. I stället vill man förhärliga det positiva snarare än att belysa det väsentliga. När företag som Bloomberg varnar för den svenska valutan bör det tas på stort allvar, en incident som skadar Sverigebilden utifrån.
När ett lands valuta faller så kraftigt att det resulterar i en justerad omvärldsreflektion av Sverige, är möjligheten att det sker en devalvering av Sverige som land. Politiker är kända för att ha beröringsskräck för känsliga ämnen vars uttalanden kan påverka partiet, karriären och framtida väljarskara, och detta är ett sådant tillfälle. Om historien ska agera guide så bör man vara vaksam när politiker och media undviker obekväma debatter.

Slutord

Ser vi en påtvingad eufori där alla håller masken som om det är Roms sista dagar, eller upplever vi ett ekonomiskt paradigmskifte med en permanent lågränteekonomi som har ritat om kartan hur samhällsekonomi fungerar, med permanent uppblåsta värderingar och en aktiemarknad som kommer att klättra betydligt högre än de nuvarande ”höga” priserna. Framtiden kommer avslöja legitima spekulationer.