Att hitta investeringsmöjligheter med expansionspotential

Last Updated on april 12, 2024 by Casino Spel

För att ens investerade kapital skall kunna öka behöver man dels sprida sina risker i olika branscher och dels hålla koll på vilka områden som är värda att satsa på. För den erfarna tradern är det här ofta inga konstigheter, medan det för en nybörjare kan vara svårt att veta hur man skall gå tillväga för att åstadkomma en aktieportfölj som är tryggad mot eventuella nedgångar.

OMXS30 är ett index som består av de 30 aktier med högst omsättning på Nasdaq Stockholm. Detta index kan antyda vilka förändringar som sker på börsen som helhet, istället för att man enbart väljer att titta på ett enskilt företags framgångar. Det gör att man relativt enkelt kan förutspå eventuella uppgångar inom specifika områden och därav välja hur man vill placera sina pengar för att nå en så hög avkastning som möjligt.

Bild: Pixabay

Det intressanta med OMXS30 är när det sker förändringar, alltså att indexet antingen går upp eller ner. Den 13 mars ökade indexet med 0,46 % och bidragande till detta var bland annat olja och gas, detaljhandeln, samt industrier. Det här kan vara ett tecken på att det kan finnas potential att kunna göra vinster genom att välja att placera sina pengar i företag som tillhör de branscher som ökat sin omsättning. Aktier som kan vara värda att titta lite extra på just nu är till exempel AB SKF B och Sandvik AB.

Det säger sig självt att man inte nödvändigtvis behöver placera hela sitt kapital i företag som ingår i OMXS30. Däremot kan indexet vara en hjälpsam riktlinje just för att få en överblick av hela marknaden. Att ha ett öga för samhällsutvecklingen är naturligtvis även det viktigt för lyckade investeringar. Ser man exempelvis på den digitala industrin har investeringsmöjligheterna ökat rejält de senaste åren. I slutet av 2018 blev det möjligt att investera i digital vård, något vi genom rapporteringar kunnat se att ökat i popularitet hos befolkningen. Verksamheter som väljer att nyttja den digitala utvecklingen kan mycket troligt vara sådana som kan vara goda investeringar, vilket också stöds av att Telia Company och Tele2 B ingår i OMXS30.

Bild: OMX Stockholm 30 from December 1986 to June 2012 (daily closings) av Jashuah (CC BY-SA 3.0)

Att välja rätt aktier gör man enklast genom att se över företagets historik och genom att titta över deras framtidsutsikter, det vill säga att dels titta på branschens utveckling men också på om företaget i fråga tar marknadsandelar av sina konkurrenter. För att ge ett något mer konkret exempel, även om just det här bolaget inte är börsnoterat på Nasdaq Stockholm, är Mr Green. Deras verksamhet startade litet men har expanderat till att finnas i över tio länder och de fortsätter att utmana sin egen verksamhet på olika sätt, något man kan läsa om genom att klicka här och se över företagets pressreleasar. Bland annat har bolaget valt att implementera Swish och följer därav den digitala utveckling för att göra sig mer tillgängliga för sina kunder. Sådana saker som möjligen kan tyckas självklara kan ha positiva effekter på den framtida utvecklingen.

För att sammanfatta det hela är det positivt att följa index på börsen för att kunna uppskatta hur framtiden ser ut, samtidigt som man behöver våga sätta tilltro till de trender som råder inom branscher som inte finns representerade i ett index. Att vänja sig vid att läsa bolagens rapporter och övriga rapporteringar samt att titta på den nuvarande finansiella situationen är något man bör göra  inför varje aktieköp, oberoende av vilken bransch investeringen gäller.